MÜÜGITINGIMUSED

Veebipoe ecoskin.eu omanik on Eqology Group OÜ (registrikood 12716672)

1.     ÜLDTINGIMUSED
Müügitingimused kehtivad ecoskin.eu veebipoe klientide (edaspidi Klient) ja Eqology Group OÜ (edaspidi Ecoskin.eu) vahel kaupade ostmisel tekkivate õiguste ja kohustuste kohta.
Ecoskin.eu kasutajaks registreerides ja/või toodete ostmiseks kohalduvad käesoleva lepingu tingimused ja Eesti Vabariigi õigusaktidest tulenevad õigused ja kohustused.
Ecoskin.eu jätab endale õiguse teha muudatusi müügitingimustes ja müügihindades.

2.     TELLIMUSE VORMISTAMINE JA KAUBA EEST TASUMINE
Kauba tellimiseks tuleb lisada soovitud tooted ostukorvi. Tellimuse vormistamiseks tuleb täita nõutud andmeväljad ning valida sobiv toodete kohaletoimetamise viis. Seejärel kuvatakse ekraanile tasu suurus, mille saab tasuda ülekandega arve alusel.
Leping jõustub ja tellimuse täitmist alustatakse alates tasumisele kuuluva summa laekumisest Eqology Group OÜ arvelduskontole.
Kui tellitud kaupa ei ole võimalik tarnida seoses kauba lõppemisega või muul põhjusel, teavitatakse sellest ostjat esimesel võimalusel ning tagastatakse tasutud raha viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul teate saatmisest.
Ecoskin.eu veebipoes tellimust vormistades ning maksmist sooritades, kinnitab Klient, et ta on tutvunud müügitingimustega ja on nendega nõus.

3.     KOHALETOIMETAMINE
Kaupu saadetakse järgmistesse riikidesse: Eesti, Läti, Leedu, Soome, Rootsi, Venemaa.
Kauba saatmiskulud ning vastav hinnainfo on kuvatud saatmisviisi juures. Eestisisesed saadetised jõuavad üldjuhul ostja määratud sihtpunkti 3-7 tööpäeva jooksul alates müügilepingu jõustumist. Erandjuhtudel on õigus kaup kohale toimetada kuni 45 kalendripäeva jooksul.
Peale müügilepingu jõustumist (Kliendipoolset arve tasumist) komplekteerib Ecoskin.eu tellimuse ning annab selle üle kohaletoimetamiseks meie logistikapartneritele.
Tellimuses esitatud andmete täpsusest ja õigsusest sõltub viivituste ja arusaamatuste vältimine kauba kohaletoimetamisel. Ecoskin.eu ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Kliendi poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest.

4.     TAGASTAMISÕIGUS
Vastavalt VÕS §-le 56 lg 1, on kliendil õigus taganeda lepingust 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest.
Tagastatav kaup peab olema kasutamata, kahjustamata ja orginaalpakendis.
Kauba tagastamiskulud kannab klient, välja arvatud juhul kui tagastamise põhjuseks on mittevastavus tellitule või praakkaup.
Kauba tagastamiseks tuleb esitada kauba tagastamise avaldus vabas vormis e-posti aadressil info@ecoskin.eu 14 päeva jooksul alates kauba kätte saamisest. Tagastamisavaldus peab sisaldama Kliendi nime, toote nime ning arve või tellimuse numbrit.
Raha tagastatud kauba eest hüvitatakse Kliendile koheselt, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel taganemisavalduse kättesaamisest.
Ecoskin.eu võib keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni on lepingu esemeks oleva asja tagasi saanud või kuni Klient on esitanud tõendid, et on asja tagasi saatnud, sõltuvalt sellest, kumb toimub varem.
Taganemisõigus ei kohaldu, kui ostjaks on juriidiline isik.

5.     PRETENSIOONIDE ESITAMISE KORD
Vastavalt Võlaõigusseadusele on Kliendil õigus pretensioone esitada 2 aasta jooksul tootel ilmnenud lepingutingimuste mittevastavuse eest alates kauba kättesaamisest, sellest kuue esimese kuu jooksul tekkinud defekti puhul eeldatakse, et see oli olemas ostmise momendil ning defekti iseloomu peab välja selgitama müüja.
Toote defekti ilmnemisel, kohustub Klient teavitama Ecoskin.eu´d probleemist e-posti aadressil info@ecoskin.eu ning esitama järgmise informatsiooni: nimi, kontaktandmed ja toote puudus. Vastav avaldus peab olema saadetud mitte hiljem kui 2-kuu jooksul peale defekti avastamist.

Ecoskin.eu ei vastuta:
·       Kliendi süül või hoolimatusel tekkinud toote kahjustamise eest.
·       Defektide eest, mis on tekkinud toote mittesihipärase kasutamise tagajärjel.
·       Toote loomuliku füüsilise kulumise eest tavapärase kasutamise korral.

6.     VASTUTUS JA VÄÄRAMATUD JÕUD
Ecoskin.eu vastutab Kliendi ees ja Klient vastutab Ecoskin.eu ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
Ecoskin.eu ei vastuta Kliendile tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Ecoskin.eu ei saanud ette näha.

7.     ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE
Ecoskin.eu kasutab Kliendi poolt sisestatud isikuandmeid (sh nimi, telefoninumber, aadress, e-maili aadress, pangarekvisiidid) ainult tellimuse töötlemiseks ning kauba Kliendile saatmiseks. Ecoskin.eu edastab isikuandmeid veoteenust pakkuvale ettevõtetele selleks, et kohale toimetada kaupa. Kliendil on igal ajal võimalik loobuda e-postile saadetavatest pakkumistest ja uudiskirjadest, andes sellest meile teada e-kirja teel või järgides pakkumisi sisaldava e-kirjas toodud juhiseid. 

Tutvu lähemalt isikuandmete töötlemisega https://www.ecoskin.eu/tooted/isikuandmete-tootlemine .

8.     VAIDLUSTE LAHENDAMINE
Ecoskin.eu ja Kliendi vahel tekkivad vaidlused lahendavad pooled läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Kliendil õigus pöörduda Tarbijakaitseametisse (Rahukohtu 2 Tallinn 10130, http://www.tarbijakaitseamet.ee) ja tarbijavaidluste komisjoni (Rahukohtu 2 Tallinn 10130, http://www.komisjon.ee) vaidluse kohtuväliseks lahendamiseks või Harju Maakohtusse. Lisaks on kõikidele Klientidele avatud e-kauplejatega tekkinud kaebuste lahendamiseks Euroopa Liidu elektrooniline keskkond ODR-platvorm (Online Dispute Resolution ehk veebipõhine vaidluste lahendamine) aadressil http://ec.europa.eu/odr.
Ecoskin.eu-l on õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Kohtusse.